پرسش و پاسخ

دلایل شدت جریان بالای موتور چه می تواند باشد؟

نوشته شده توسط Editor در تاریخ 1396-07-17

علل مشکل چه مواردی می تواند باشد؟

- دمای پایین رزین

- مشکلات مرتبط با رزین (همچون بالا بودن وزن مولکولی)

- عدم اتصال صحیح صفحه نمایش یا موتور

- آلودگی های دستگاهی

چگونه می توان این مشکلات را برطرف نمود؟

- بالا بردن دما و چک کردن خروجی الکتریکی هیترها

- استفاده از رزین با وزن مولکولی پایین تر

- تعمیر و نگهداری موتور و صفحه نمایش

- کاهش سرعت موتور

- بررسی مارپیچ برای چک کردن و کنترل وجود آلودگی

چرا در سیستم ژلینگی (ژل شدن) رخ می دهد؟

نوشته شده توسط Editor در تاریخ 1396-07-17

علل مشکل ناشی از چه مواردی می تواند باشد؟

- فرایند پلیمریزاسیون

- فرایند اکستروژن

- آلودگی های دستگاهی

چگونه می توان مشکلات را مرتفع نمود؟

- چک کردن سطح ژل در مواد اولیه ورودی

- کاهش زمان اقامت رزین در اکسترودر

- کاهش معلق ماندن مواد در مارپیچ و دای

- استفاده از پوشش اصطکاکی کم روی مارپیچ و دای

- استفاده از فیلتر با ظرفیت گرفتن ژل بالا

- تمیز کردن صحیح دستگاه قبل از شروع فرآیند

-جلوگیری از آلودگی در هر نقطه از دستگاه